หน้าแรก
   l    บริการของเรา
   l    สินค้า
   l    รวมภาพ
   l    ข่าวและกิจกรรม
   l    ติดต่อเรา
 
 


REMAINING


FRESH


In order to protect your business' perishable food and product, cold storage is the one best answer of this solution. Currently, a cold storage facility is not only significant for increased productivity or profits, but also important to maximize efficiency with minimum waste and spoiled good.
   
ยินดีต้อนรับสู่ บริษัทเชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป จำกัด

เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ปเป็นผู้ให้บริการiรับฝากสินค้า ด้านคลังสินค้าที่จัดเก็บด้วยระบบความเย็น ควบคุมความชื้น ด้วยความเชี่ยวชาญมากกว่า20ปีที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการจัดเก็บสินค้าด้วยความเย็น ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานนี้เอง เป็นหลักประกันได้ว่าลูกค้าจะสามารถเชื่อมั่นถึงบริการที่มีประสิทธิภาพของเรา เราภูมิใจให้บริการลูกค้าด้วยบริการที่เหนือกว่าด้วยความชำนาญในธุรกิจการจัดเก็บสินค้าแช่แข็งรวมกับเทคโนโลยีขั้นสูงและแรงงานฝีมือ 

เราทราบดีถึงมูลค่าของสินค้าที่ลูกค้าไว้วางใจจัดเก็บไว้ในห้องเย็น เรามีความพยายามในการพัฒนาและการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อให้บรรลุความต้องการของลูกค้า สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในบริษัทเป็นระยะเวลายาวนาน ด้วยนโยบายคุณภาพที่ บริษัท ของเราปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  “เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อลูกค้าพึงพอใจ”

บริษัท เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2535 ภายใต้การบริหารงานโดยคุณชัยรัตน์ และคุณมัลลิกา แซ่ตั้ง ในชื่อเดิมว่า  "ห.จ.ก.เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น 1992”

ต่อมาในปี พ.ศ.2546 ทางบริษัทฯ ประสบความสำเร็จกับการจัดการโรงงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้รับการรับรองเต็มรูปแบบจาก URS ซึ่งมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะของบริษัท จาก หจก.เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น1992 เป็น บริษัท เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป จำกัด ในปี พ.ศ.2547

ปัจจุบันนี้ บริษัท ฯ มีห้องเย็นทั้งหมดมากกว่า 20 ห้อง ซึ่งมีขนาดต่างๆเพื่อตอบสนองความแตกต่างของความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป โดยมีพื้นที่ตั้งแต่ขนาด 20 ตารางเมตรที่เล็กที่สุด จนถึงห้องขนาดใหญ่ 1,000 ตารางเมตร บริษัท ฯ ได้ใช้พื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตร เพื่อให้มีกำลังบรรจุรวมประมาณ 8,000 เมตริกตัน  เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้เราขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถและมาตรฐาน ซึ่งช่วยสนับสนุนลูกค้าของเราในการขยายธุรกิจของพวกเขา กลยุทธ์สำหรับความหลากหลายธุรกิจเราจะจัดสรรให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า ตามที่ลูกค้าต้องการ หัวใจหลักของกลยุทธ์ของเรา คือ จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะเติบโตไปพร้อมๆกับลูกค้าของเราและเพื่อเพิ่มความสำเร็จให้แก่ธุรกิจของเรา

เรามีความเชี่ยวชาญเรื่องการจัดการการจัดรับฝากสินค้าเก็บสินค้าด้วยระบบความเย็น ซึ่งจุดนี้เองจะเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน และการผลิต คุณภาพบริการของเราเป็นไปตามมาตรฐานในทุกกระบวนการขององค์กร ด้วยความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ พนักงานของเราได้รับการฝึกฝนอย่างดี เรามีการตรวจสอบประเมินผลพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเราถือว่าเราพนักงานนั้นคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุด เราคำนึงถึงความสำคัญของการรักษาพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะปรับปรุงความสามารถของ บริษัท ดังนั้นเราได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการประยุกต์ใช้ทักษะของพวกเขา นอกจากนี้เรายังมีสวัสดิการอย่างดีให้เจ้าหน้าที่ของเรา โดยพนักงานนั้นมีความเป็นอยู่อย่างดีได้ระดับมาตรฐาน

ปัจจุบันนี้บริษัทของเราได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ GMP บจก. เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป เราจะก้าวหน้าพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพของเราต่อไป เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่า จะได้รับการบริการที่สมบูรณ์แบบและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
 
© 2014 บริษัท เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป จำกัด All Right Reserved.